Üyelik Sözleşmesi Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

 1. Madde: Taraflar, Konusu ve Kapsamı:
 1. İşbu sözleşmeyi sistemden ücretsiz veya ücretli faydalanan tüm Kullanıcı ve Üyeler kabul etmiş sayılır.
  1. balkondekor.com işbu sözleşmeyi Kullanıcı ve Üyelere bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Değişiklikler yayınlandığı an itibariyle geçerli hale gelir. Bu değişiklikleri takip etme sorumluluğu üyeye aittir
  2.  İşbu sözleşme ”Üyelik Sözleşmesi Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları” ve Portal üzerinden yayınlanmış bütün ”Ek Metinleri” kapsar.
 2. Madde: Tanımlar
 • Üye : ”Üyelik Sözleşmesi Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları”nı onaylayarak, kayıt işlemlerini yapan ve balkondekor.com hizmetlerinden faydalanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
  • Balkondekor Veritabanı: Portal dahilinde bulunan bilgilerin bütününün toplandığı ve depolandığı; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  tarafından korunan veritabanı.
  • Portal: balkondekor.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen, işbu sözleşme tarafından kapsamı belirlenen hizmetlerin sağlandığı site.
  • Arayüz: Üyelik bilgilerinin değiştirilmesi, ilan bilgilerinin sergilenmesi ve Portal üzerinde kişilerin sınırlı değişiklikler yapmasını sağlayan, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tarafından korunan araçların bütünü.
  • Kullanıcı: Siteye erişim sağlayan bütün tüzel ve gerçek kişiler.
  • İçerik: Portal üzerinden görüntülenebilen işitsel ve görsel veriler.
 • Madde: Üyelik Sözleşmesi
 • Üyelik işlemi: Portal içerisinden araçlar ile üyelik formunun doldurulması, bu bilgilerin onaylanması ile gerçekleştirilir.
 • Üye olabilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanununca belirlenmiş olan ergin olma yaşını doldurmuş olmak ve “balkondekor.com” tarafından üyeliği men edilmemiş ve üyeliği geçici/kalıcı olarak askıya alınmamış olunması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde üyelik formu onaylansa bile sözleşme akdedilmiş sayılmaz.
 •  “balkondekor.com”, Üyenin işbu sözleşmeye aykırı bir işlem yaptığını tespit etmesi, Üyenin işbu sözleşmeyi akdederken verdiği bilgilerin yanlış olması veya Üyenin mevzuata aykırı bazı durum ve davranışlar sergilediğinin tespiti halinde sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir veya feshetmeden üyeliği askıya alabilir. Üye bu işlemle ilgili bilgi almak için “balkondekor.com” başvurabilir.
 • Madde: Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

 Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

 • balkondekor.com Üyelerin Portal’a erişim sağlarken kullandıkları “kullanıcı adı ve şifre”nin güvenliğinden, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından ve işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulamaz.
 •  Üye “balkondekor.com”dan onayını almadan haklarını ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.
 • Kullanıcı ve Üyeler yaptıkları her işlem ve eylemin hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. “balkondekor.com” işbu maddede yer alan kişilerin hukuka aykırı davranışlar, işlemlerinden ve ortaya çıkarabileceği zararlardan sorumlu tutulamaz.
 •   Arayüz amacı dışında, içeriğin izinsiz kopyalanması, Balkondekor Veritabanında bulunan bilgilere ulaşılmaya çalışılması, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı yayınlanması  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında hukuka aykırıdır ve işbu sözleşme tarafından izin verilmemektedir.
 •   Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi okuduğunu ve konu ile alakalı tüm mevzuata uygun hareket edeceğini anlar ve kabul eder.
 • “balkondekor.com”; Portal, Balkondekor Veritabanı, Arayüz ve İçerikde bildirim vermeden silme, askıya alma, üçüncü kişilerin kullanımına kapama haklarını saklı tutmaktadır ve bildirim vermeden bu hakları kullanabilir.
 • “balkondekor.com” Kullanıcı ve Üyeler’e yayınladıkları İçerik ile ilgili ve uyarı amaçlı bildirimler gönderebilir.
 • Hizmetler kullanılırken:
 • Üyeler ilanlarını Portal üzerinden Arayüz’ü kullanarak hazırlar ve Balkondekor Veritabanı’na yükler. İlan ve İçerik, “balkondekor.com” tarafından onaylandığı zaman Portal üzerinden gösterime girer.
 • Üyeler hazırladıkları ilanların ve İçeriklerin Yönlendirici tarafından onaylanmış veya onaylanmamış olmasına bakılmaksızın hukuka uygunluğundan kendileri sorumludur.
 • Üyeler, sadece Arayüz’ü kullanarak ilanları üzerinde değişiklik yapabilirler. Bu değişikliklerin 5651 sayılılı kanun kapsamında hukuka uygunluğundan kendileri sorumludur. Aksi halde ortaya çıkabilecek zararlardan “balkondekor.com” sorumlu tutulamaz
 • Üyeler Portal üzerinden Arayüzü kullanarak yolladıkları mesajların cezai ve hukuki yükümlülüklerinden kendileri sorumludur.

“balkondekor.com”un Hakları ve Yükümlülükleri

 • “balkondekor.com” resmi mevzuat nedeniyle yetkili kurumlar tarafından Balkondekor Veritabanı bünyesinde toplanan bilgilerin talep etmesi halinde toplanan bu bilgileri kuruma teslim etme yükümlülüğünde olduğundan; Üye, Kullanıcı ve Yönlendirici bu durumda tazminat talebinde bulunamaz.
 • “balkondekor.com” Kullanıcı, Üye ve Yönlendirici arasında çıkan uyuşmazlıklarda, “balkondekor.com” anlaşmazlık yaşayan taraflara bu bilgileri sağlama hakkını saklı tutar.
 • “balkondekor.com” ”Kullanıcı, Üye ve Yönlendirici’nin Portal üzerinden yayınladığı İçerikten  5651 sayılı kanun kapsamında sorumlu değildir.
 • “balkondekor.com” üçüncü kişilere ait olan sitelere link verebilir, bu sitelerin içeriği, sağladığı hizmetler ve içeriklerden “balkondekor.com” sorumlu tutulamaz.
 • “balkondekor.com” sitede bulunan ilanları, görselleri ve İçerik’i reklamlarda ve arama motorlarında görülebilmesi için üçüncü kişiler ile anlaşabilir.
 • “balkondekor.com” Üyelerin ve Yönlendiricilerin ilanlar üzerinde yaptıkları değişikliklerden sorumlu değildir.
 • “balkondekor.com” Üyelerin birbirileri arasında Portal aracılığıyla veya farklı yollardan kurdukları iletişimlerin hiçbirinden sorumlu değildir.
 • Madde: Hizmetler

“balkondekor.com” Üyelerin hukuka uygun olarak  Arayüz aracılığı ile ilanlar hazırlayıp, Makyajmaster Veritabanına yükleyerek Portal üzerinden sergilemesini sağlamaktadır. Üyelerin hazırladığı ilanlar Portal üzerinden sergilenmeye başlanmadan önce Yönlendiriciler tarafından kontrol edilip, uygunsuz bulunması durumunda yayınlanmadan askıya alınır. Üyeler yayınladıkları ilanları istekleri doğrultusunda değiştirip yeniden yayınlayabilir.

“balkondekor.com” Üyeleri, üye olurken verdikleri bilgileri ve diğer Üye ve Kullanıcıların görebildiği kişisel bilgileri Arayüz’ü kullanarak değiştirebilir.

 • Madde: Mücbir Sebepler

“balkondekor.com” hukuken mücbir sayılan durumlarda işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumuna gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için balkondekor.com‘un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 • Madde: Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin yorumlanmasında ve uygulanmasında doğabilecek herhangi bir çatışma durumun da ve yabancılık unsuru bulunması halinde Türk Hukuku uygulancaktır.

 • Madde: Yürürlük

İşbu sözleşme ve parçası olan bütün ek metinler Üye ve Kullanıcılar tarafından okunmuş ve elektronik ortamda imzalanmıştır ve işbu sözleşmedeki hükümlerden herhangi birinin geçersizliği geri kalan hükümleri etkilemeyecektir.