Balkondekor.com Gizlilik Politikası

Bu metin “balkondekor.com” sitesinin portal kullanımı sırasında elde edilen verilerin ve üçüncü kişilerden alınan verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili şartları ve yükümlülükleri belirlemektir. Bu sözleşmede  “Üyelik Sözleşmesi Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları” tanımlar kullanılacaktır ayrıca bu sözleşme üyelerin ve kullanıcıların bilgilerinin edinilmesi ve işlenilmesi ile ilgili bildiri niteliğindedir.

Kişisel Verilerin Kullanımı ve Paylaşımı

 ”balkondekor.com” topladığı verileri kullanıcı tecrübesini geliştirmek, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, site içindeki hataları düzeltmek ve hukuki sorumluluklarının ifası için toplar, işler ve kullanır.

Ayrıca “balkondekor.com” 5651 sayılı kanun gereğince toplanan bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna teslim edebilir.

Kişisel Bilgilerin Toplanma Yöntemi:

“balkondekor.com” aşağıda verilen bilgileri belirtilen yöntemler ile toplamaktadır:

– İçerik: “balkondekor.com” Portal üzerinde Arayüz kullanılarak hazırlanan ve paylaşılan İçerikleri ve içeriklerde bahsedilen bilgileri toplar.

– Üyelik Formu: Kullanıcılar üye olurken sağladıkları bilgileri toplar.

– Çerezler ve Portal aracılığı ile toplanan bilgiler: Portalda bulunan çerezlerimiz ve Arayüz tarafından toplanan bilgiler.

Toplanan Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

“balkondekor.com” kullanıcı ve üyelerin çeşitli kişisel verilerin birçok amaçla işler.

Ad, Konum Verileri ve İletişim Bilgileri: “balkondekor.com” üyelerden topladığı iletişim bilgilerini site içinde sağlanan hizmetleri bütün taraflar için gerçekleştirmek ve üyelere daha iyi hizmet sağlamak için kullanır. Ayrıca bu bilgileri demografik çalışma ve değerlendirmeler için kullanır.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: “balkondekor.com” üyelerden topladığı kimlik doğrulama bilgilerini siteye erişimi kolaylaştırmak ve üyelere daha iyi hizmet vermek için kullanır.

Ödeme Verileri: “balkondekor.com” üyelerden topladığı ödeme verilerini site içinde yapılan elektronik ticaret işlemlerini gerçekleştirmek için kullanır. Ayrıca bu bilgiler “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” uygun olarak iletilerde bulunmak için balkondekor.com tarafından kullanılır.

Toplanan Kişisel Veriler

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, veirlen iletişim telefonu, adresi, e-posta adresi.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, iletişim bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları.

Konum Verileri: Üyenin siteye erişirken yaklaşık olarak bulunduğu adres.

Ödeme Verileri:Ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

Kullanıcı ve Üyelerin Hakları

Kişisel Verileri toplanan kullanıcı ve üyelerin 6698 sayılı kanun gereğince Kullanıcı ve Üyeler aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Mevzuatta bahsedilen şartlar halinde kişisel verilerin silinmesini talep etme

– Silinen ve eksik veya yanlış işlenen verilerdeki değişikliklerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

-Veri işlenmesi ve analizi sırasında kişinin aleyhine sonuç çıkmasına itiraz etme.

İlgili taleplerinizi Portalın iletişim kısmından veya [email protected] adresinden iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

“balkondekor.com” Üyelik Sözleşmesi ve mevzuattaki sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ifa etmek için gerekli olduğu süre boyunca muhafaza eder.

Üyelik Sözleşmesinin feshi halinde ilgili Üyenin Veritabanında bulunan verileri ‘‘balkondekor.com‘‘ tarafından silinir.

Kişisel Veri Güvenliği

Balkondekor, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasına yönelik gerekli idari ve teknik tedbirleri alır.